Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Jønsberg - und. VG2 arbeidsmaskiner/landbruksmekaniker

Jønsberg er en videregående skole med 70 ansatte, hvorav 20 i service/merkantile stillinger. Skolen har i dag ca. 260 elevplasser, kantine, internat og eget gårdsbruk. Skolen arbeider aktivt med pedagogisk, faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Det forutsettes at de som blir våre nye medarbeidere deltar aktivt i det faglige teamarbeidet i de ulike fora og avdelinger.

Stillingsinformasjon
Vi har inntil 70% fast undervisningsstilling på VG1 TIP og VG2 arbeidsmaskiner.

Vi søker
Vi søker etter deg med faglig bakgrunn som landbruksmekaniker og høyere yrkesteoretisk utdanning innenfor fagområdet. Du setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole og praksis fra næringslivet.

Arbeidsoppgaver
Undervisningen er i hovedsak på VG2 arbeidsmaskiner, men må påberegne noe undervsining på VG1 TIP.

Vi stiller krav om

Vi kan tilby

Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

 

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no