Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Faglærarstillingar

Om arbeidsgiver:

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune – ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Eit allsidig økologisk drive skulegardsbruk er sentralt i undervisinga. Skulen har gartneri, gardsbutikk, internat, ulike typar foredlingslokale og Ressurssenter (oppdrag, kurs og fagleg utviklingsarbeid).

Om stillingen:

Ledige faglærarstillingar ved Sogn Jord- og Hagebruksskule – frå 1. august 2017

Det er mogleg å søkja på tvers av stillingane. Skulen kan tilpassa dei etter søkjar sine kvalifikasjonar.

Ansvars- og arbeidsområde

Krav til utdanning og praksis

Ønska personlege eigenskapar

For stillingane gjeld:

Attesterte kopiar av vitnemål og attestar skal leggjast fram ved eventuelt intervju. Opplysningar om skulen er å finna på www.sjh.no. Interesserte er velkomne til å ta kontakt med adm. leiar Venke Sjursen, telefon 57 63 71 33 / 901 22 866 eller e-post venke.sjursen@sfj.no. 

Søknad med fullstendig CV skal registrerast og sendast elektronisk (A-sak 17/3986).

Søknadsfrist:  2. juni 2017

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no