Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Prosjektleder klimarådgiving

Norsk landbruk skal bli mer klimasmart! Dette skal blant annet skje gjennom arbeidet i det nasjonale prosjektet Klimasmart Landbruk. Målet er at den enkelte gårdbruker skal få tilbud om klimarådgiving på gården ved bruk av hensiktsmessige verktøy.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) skal, sammen med Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri (FKA) og andre, sikre at rådgiverne har nødvendig faglig kompetanse. Det skal bygges gode rådgivingstilbud som bidrar til faglig kunnskap i næringa og motivasjon hos den enkelte gårdbruker til å iverksette tiltak som reduserer klimagassutslipp.

NLR søker faglig engasjert prosjektleder til dette arbeidet.

Prosjektleder må trives med selvstendig arbeid og ha gode evner til å bygge relasjoner mellom fagmiljøer og fagpersoner. Vi ønsker oss en person med faglig tyngde, som kan vise tydelighet når det gjelder ledelse/koordinering, videreutvikle kulturen for bygging og deling av kompetanse i NLR og bidra til klimarådgiving innen alle NLRs fagområder.

Se fullstendig stillingsannonse på www.nlr.no.

Kontorplassering ved sentralenheten på Ås eller etter nærmere avtale. Konkurransedyktige pensjonsbetingelser og lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til direktør Kristen Bartnes på telefon: 907 68 560 eller prosjektleder Kjersti Berge, telefon: 982 45 841. Søknaden sendes Norsk Landbruksrådgiving, e-post: hr@nlr.no innen 28. mai 2017.

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no