Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

100% fast undervisning landbruksfag

Storsteigen vgs ligger i Alvdal Kommune i Nord-Østerdal. Skolen har ca 95 elever innen utdanningsprogram naturbruk, og er skolested under Fagskolen Innlandet med 20 fagskolestudenter innen Grovfôrbasert husdyrproduksjon. Undervisningen rettes mot allsidig fjellandbruk, hest- og hovslagerfag, entreprenørskap og naturbaserte aktiviteter. Elevene kan også få studiekompetanse ved at skolen tilbyr Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter YF. Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, internat og seter i aktiv drift.

Stillingsinformasjon
100% fast undervisning innenfor felles programfag landbruk, med vekt på planteproduksjon. En god del av undervisningen vil være på Vg3 landbruk og fagskolestudiet. Stillingene kan være aktuelle å kombinere med andre fag og oppgaver.

Vi søker
Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med skolens og kunnskapsløftets målsettinger. Og som generelt er opptatt av fjellandbruk med tilhørende planteproduksjon og beitebruk.

Vi stiller krav om
- god pedagogisk forståelse
- gode samarbeidsevner
- bred faglig kompetanse
- vilje til å ta del i utviklingsarbeid
- forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
- gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
- det er ønskelig med førerkort for minibuss

Vi kan tilby
- et nettverk av gode og dyktige kollegaer
- et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene.

Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Søknadsfrist    26.april 2017                                                                                                                             

Kontaktperson
Øyvind Randen, ass rektor tlf: 62489440, mobil: 91594053, oivind.randen@hedmark.org
Eivind Aaen, Rektor, tlf: 62489440, mobil: 90667586, eivind.aaen@hedmark.org

 

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no