Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Generalsekretær

Vil du fremme veterinærenes posisjon i samfunnet?

Den norske veterinærforenings generalsekretær skal gå av etter to åremål høsten 2017, og vi søker nå hans etterfølger. Vi søker en person som vil bidra til å styrke veterinærenes posisjon i samfunnet og som forstår veterinærenes utfordringer. Generalsekretæren har det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle foreningens sekretariat med 10 ansatte og har personal-, økonomi- og leveranseansvar.

Oppgaver og ansvar er knyttet til å:

Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis som veterinær, er påkrevet.

Ønsket erfaringsbakgrunn og kompetanse omfatter:

Vi ser etter en leder som kan skape engasjement, har en inkluderende, delegerende og samlende lederstil og som er opptatt av forbedringsarbeid.

Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver og muligheten til å påvirke og få gjennomslag i en viktig organisasjon.

Stillingen er en åremålsstilling på 6 år, med eventuell mulighet for én gangs fornyelse.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller til Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Om Den norske veterinærforening:

Den norske veterinærforening (DNV) ble stiftet i 1888. DNV er en interesseorganisasjon for norske veterinærer og skal ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. DNV skal påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning og virke for en høy yrkesetisk standard. DNV har flere enn 3000 medlemmer som er opptatt av dyrevelferd og dyrehelse, mattrygghet og folkehelse. Foreningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har i dag 10 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Se www.vetnett.no for mer informasjon.

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no