Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Rådgjevar i jord- og plantekultur grovfôrdyrking

Norsk Landbruksrådgiving Vest SA er størst på landbruksfagleg rådgjeving på Vestlandet. Regionen strekkjer seg frå Sunnmøre til Sunnhordland. Vi har 35 rådgjevarar med ulik kompetanse og som tilbyr allsidigrådgjeving innan jord- og hagebruk, bygningsplanlegging, økonomi og næringsutvikling, HMS, miljø og kulturlandskap og økologisk landbruk. Vårt mål er å vere bonden sitt fyrsteval på rådgjeving.

NLR Vest har to ledige stillingar som Rådgjevar i jord- og plantekultur grovfôrdyrking (100 %)

Våre nye rådgjevarar vil vere knytt til faggruppe jordbruk, og vil arbeide i eit allsidig landbruksmiljø med rådgjeving, kursverksemd, informasjon og kunnskapsutvikling. NLR Vest tilbyr bøndene tett oppfølging og rådgjeving. Vi har fokus på miljø- og klimavenleg produksjon av store grovfôravlingar med god kvalitet. Vi treng spesielt å styrke rådgivinga i kystområda frå Nordhordland til Nordfjord, og i området indre Nordfjord/Sunnmøre. Kontorplassering vert drøfta med aktuelle søkjarar.


Arbeidsoppgåver:

Vi tilbyr:


Vi ynskjer medarbeidarar med:

Søknadsfrist: 20. februar 2017
For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med: fagleiar jordbruk Dag-Arne Eide, dag-arne.eide@nlr.no mob. 958 12 790, eller dagleg leiar Liv Lyngstad, liv.lyngstad@nlr.no , mob. 982 45 830. Søknaden med vedlegg sendast på e-post til NLR Vest SA: vest@nlr.no

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no