Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

RÅDGIVER LANDBRUK

Alta kommune er den største landbrukskommunen i Finnmark. Kommunen har over 20 000 innbyggere og 90 aktive gårdsbruk.

Kommunen har et stabilt godt klima som er gunstig for landbruk, og har et godt faglig, aktivt og veletablert landbruksmiljø. Landbruket i Alta har vist stor investeringsvilje og har melkeproduksjon på storfe er den dominerende produksjonen, i tillegg drives det kjøttproduksjon på både storfe og sau.

Landbruk er organisert som et fagmiljø i Avdeling for Samfunnsutvikling sammen med bl.a. næring og arealplan.

 

Avdelingen har ledig en fast 50 % stilling som rådgiver, men mulighet for utvidelse til 100 % stilling.

Hovedoppgaver består i:

Videre står oppfølging av tiltak i Landbruksplan sentralt.

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

Vi tilbyr

Kontaktperson: Jordbrukssjef Signe Olaussen mob; 97709996  signe.olaussen@alta.kommune.no

Søknad sendes elektronisk på Alta kommunes hjemmeside – www.alta.kommune.no/ledige-stillinger.  innen 25. januar 2017.

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser. 

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no