Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Skog- og utmarksforvalter

Lunner Almenning med kontorsted på Harestua er en «tradisjonell» bygdeallmenning på 89.000 dekar hvorav 78.000 dekar produktiv skog i Lunner kommune.  Hoveddelen av eiendommen er i Nordmarka og i Romeriksåsen. Forretningsområdene spenner fra forvaltning av skogseiendom, med tilstøtende bygningsmasse og utmarksforvaltning til eiendomsutvikling og aktivt eierskap gjennom flere datterselskaper.

Vi søker etter en person som er strukturert, serviceorientert og innovativ.  

Stillingen er underlagt, og rapporter til Allmenningsbestyrer (daglig leder).

Hovedoppgaver i stillingen er:

Kvalifikasjoner som kreves:

Øvrige krav:

Kontaktperson:

Søknadsfrist:

Tiltredelse:

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no