Tuntorgets logo
LANDBRUKETS STILLINGSMARKED

Landbrukssjef - leder for landbrukskontoret på Hadeland

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

 

Beskrivelse av tjenestested:

Sentralt beliggende mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Sammen danner de Hadeland - et geografisk knutepunkt der natur, kulturlandskap og sentrumsmiljøer ligger side om side.

www.gran.kommune.no 
www.jevnaker.kommune.no
www.lunner.kommune.no
www.regionhadeland.no

 
Landbrukskontoret for Hadeland betjener innbyggerne og landbruksnæringen i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Landbrukskontoret er en sentral partner til et landbruk og lokalsamfunn som er i utvikling på Hadeland. Kontoret har 8,3 årsverk med et bredt spekter av oppgaver rettet mot innbyggere, landbruksnæring og kommunal og offentlig forvaltning. Gran kommune har vertskommuneansvaret og kontorstedet er Gran rådhus på Jaren en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Landbrukskontoret er en del av virksomheten Samfunnsutvikling i Gran kommune og landbrukssjefen rapporterer til Samfunnsutviklingsjef.

Arbeidsoppgaver:

Krav til kompetanse:

Personlige egenskaper:

Vi kan tilby:

Annet:

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes:

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 29.01.2017 Utlyst dato 02.01.2017 Vårref 1319

Kontaktperson
Leif Arne Vesteraas, Kommunalsjef, tlf: 61338432, mobil: 97728239, leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no
Trygve Rognstad, Teknisk sjef, tlf: 61338527, mobil: 93400898, trygve.rognstad@gran.kommune.no

 

 

Se flere stillinger
Stillingsmarkedet er levert av Tun Media AS
ANNONSEBESTILLING
Annonseavdelingen
21 31 44 44
annonse@tunmedia.no